•  

    pokaż komentarz

    Zabijanie, strzelanie do niewinnych osób, niszczenie toalet, napady, masowe, rozbieranie fabryk i domów na opał – tak w największym skrócie wyglądało „wyzwolenie” Polski przez armię sowiecką. „Wyzwolenie”, które niedawno tak chwalił lider SLD Włodzimierz Czarzasty.

    Ani słowa o gwałtach?