•  

  pokaż komentarz

  Czapeczki włóż i do oglądania :)
  Wreszcie nowy odcinek

 •  

  pokaż komentarz

  Jeśli poczytamy Encyklopedię Britannica, czy polską lub anglojęzyczną wikipedię to dowiemy się, że biblijna wieża Babel najprawdopodobniej była wielkim zigguratem Etemenanki w mieście Babilon. Ziggurat ten został zbudowany w Babilonie na planie kwadratu o boku 90 metrów, a wysokość budowli wynosiła aż 91 metrów. Pierwotna budowla została zniszczona w 689 r.p.n.e. z rozkazu asyryjskiego władcy Sennacheryba. W następnych latach królowie babilońscy, głównie Nabuchodonozor II odbudowali ziggurat, który osiągnął swoją klasyczną formę. Jak wiemy, w tamtym czasie Żydzi zostali uprowadzeni w niewolę babilońską i to właśnie wtedy spisano biblijną Księgę Rodzaju. Przypuszczenie historyków jest zatem takie, że wspomnienie o tej budowli mogło przetrwać w podaniu o biblijnej Wieży Babel. Stała się ona dla Żydów symbolem ludzkiej pychy oraz sprzeciwu wobec Boga Jahwe.

  Co więcej w 2017 roku światowe media zaroiły się od wiadomości o odkryciu mocnego dowodu na to, że ziggurat Etemenanki był Wieżą Babel. Otóż dr Andrew George z Wydziału Językoznawstwa i Kulturoznawstwa Środkowego i Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie w Londynie zbadał ciekawą tabliczkę kamienną pochodzącą z miejsca budowy wieży i datowaną na VI w.p.n.e. Na tabliczce widniał wizerunek władcy oraz zigguratu Etemenanki, z inskrypcją ‘Wieża Świątyni Babilonu’. Władcą tym był Nabuchodonozor II. Tabliczce towarzyszy też tekst mówiący, że zgromadzeni z nakazu króla budowniczy z całej okolicy będąc przedstawicielami wielu kultur posługiwali się różnymi językami. Stąd też wg George’a w przekazie biblijnym znajduje się fragment o pomieszaniu języków. Problem w tym, że wieża Babel nie była zigguratem Etemenanki.

  Otóż ziggurat Etemenanki był budowlą skończoną, do końca zbudowaną, na co wskazywał Roger Whybray, profesor biblistyki, Starego Testamentu oraz hebrajskiego, widząc tutaj duży problem. Istotniejszy i rozstrzygający jest jednak problem chronologii. Otóż ziggurat Etemenanki został zniszczony w 689 r.p.n.e., po czym został odbudowany przez Nabuchodonozora II. Pierwotny Etemenanki istniał wcześniej, jednak dowody archeologiczne jasno wskazują, że budowla ta powstała w Babilonie w czasie pomiędzy XVII a XIII w.p.n.e. Jak zatem widzimy, w żaden sposób budowla ta nie mogła być biblijną wieżą Babel, gdyż została zbudowana kilkaset lat po Abrahamie, podczas gdy wg Biblii wieża miała zostać zbudowana co najmniej kilkaset lat przed Abrahamem. Datowanie w ogóle się nie zgadza, ziggurat Etemenanki jest aż o 1000 lat za młody aby być wieżą Babel.

  Czyżby zatem biblijna wieża Babel faktycznie była tylko mitem i próbą wyjaśnienia tego dlaczego różni ludzie mówią różnymi językami? Zerknijmy do książki ‘Dawne Dzieje Izraela’, autorstwa żydowskiego historyka Józefa Flawiusza. W Księdze I, rozdziale IV czytamy:
  „To pyszne lekceważenie Boga rozjudził w nich Nimrod, wnuk Chama, syna Noego, zuchwały mąż o krzepkich rękach. […] A groził również, że gdyby Bóg chciał jeszcze raz zalać ziemię, potrafi on już sobie przeciw Niemu poradzić: zbuduje wieżę wyższą, niż zdoła dosięgnąć woda, i pomści nawet zagładę przodków. Pospólstwo ochoczo poddało się nakazom Nimroda, uległość wobec Boga uważając za niewolę. Zaczęli budować wieżę i pracowali z niezmordowanym zapałem.”

  Jak się szybko okazało praktycznie wszystkie żydowskie opowieści jednoznacznie identyfikowały, że budowę wieży Babel miał zlecić Nimrod. Biblia nie podaje, że to Nimrod rozkazał budowę wieży, natomiast mamy w Biblii pewne informacje na temat Nimroda. Zerknijmy na rozdział 10, mówiący o pochodzeniu ludzkości popotopowej, wersety od 8 do 10:
  „Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: «Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy». On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.”

  Nazwa Szinear odnosi się do Mezopotamii. Akkad to z kolei starożytne mezopotamskie miasto Akad, zaś Erek to sumeryjskie miasto Uruk, jedno z najstarszych miast Mezopotamii. Mamy tam też wymienioną nazwę Babel. Nic tu się jednak nie zgadza, ponieważ Babilon został założony dopiero w XXIII w.p.n.e. Nimrod pojawia się też tylko w Biblii i żydowskich historiach, nie ma o nim ani słowa w tekstach z Mezopotamii. Zerknijmy zatem do książki ‘Legenda o powstaniu cywilizacji’, której autorem jest brytyjski historyk oraz egiptolog David Rohl z Uniwersytetu Londyńskiego. Rohl zerknął do sumeryjskiej listy królów szukając tam Nimroda. Znalazł tam imię króla Enmerkar. Wg Biblii Nimrod należał do drugiego pokolenia po potopie, zaś Enmerkar był drugim sumeryjskim królem po potopie. Końcówka ‘-kar’ w języku sumeryjskim oznacza zaś ‘myśliwy’, a zatem był to król Enmer, przydomek myśliwy.

  Zarówno Nimrod jak i Enmerkar byli drugim pokoleniem po potopie, po drugie obaj byli też władcami Uruk, po trzecie obaj byli określani jako myśliwi. Mamy tutaj 3 zadziwiające podobieństwa. Źródłosłów obu imion (NMR) jest taki sam. Nimrod miał rozkazać budowę wieży Babel, tymczasem sumeryjskie teksty podają, że Enmerkar rozkazał budowę wielkiego zigguratu. Faktycznie, wszystko się zgadza, lecz Enmerkar budował ziggurat w mieście Eridu, a nie w Babel. David Rohl rozwiązał tę zagadkę. Historyk odkrył bowiem w 2 źródłach, że Eridu oraz Babilon były ze sobą mylone przez starożytnych historyków. Otóż znacznie późniejsza grecka wersja listy królów autorstwa historyka Berossusa zamiast miasta Eridu podaje miasto Babilon. Rohl szybko odkrył, że oba miasta, Babilon oraz Eridu, miały taką samą nazwę w języku sumeryjskim. Autor Księgi Rodzaju pomylił zatem dwa miejsca o identycznej sumeryjskiej nazwie i nieumyślnie powiązał wieżę z Babilonem, podczas gdy wieża ta znajdowała się w znacznie starszym mieście Eridu. To idealnie tłumaczy dlaczego wg Biblii Nimrod panował i budował w Uruk i Eridu, podczas gdy sumeryjski Enmerkar zbudował świątynię w Uruk oraz wielki ziggurat w Eridu.

  Jak się okazuje, badania archeologiczne wykazały istnienie w Eridu masywnej platformy z czasów Enmerkara, między 2900 a 2600 r.p.n.e Platformy, która nigdy nie została dokończona. Później platforma ogromnej wieży została opuszczona i wystawiona na niszczycielskie działania wiatru oraz piasku. Po setkach lat nadbudowano na niej kolejne świątynie. Zgadza się zatem absolutnie wszystko, to była właśnie prawdziwa biblijna wieża Babel. Zgadza się bowiem czas budowy, początek III tysiąclecia p.n.e., zgadza się miejsce czyli Szinear oraz rodzaj budowli, ziggurat z wypalanych cegieł. Zgadza się autor budowy, Nimrod czyli Enmerkar, obaj myśliwi i władcy Uruk oraz Eridu. Zgadza się też to, że wieża z Eridu nie została dokończona. Pozostała nam tylko kwestia pomieszania języków. No i jak się okazuje to właśnie sumeryjski epos Enmerkar i Pan z Aratty jako pierwszy wspomina o pomieszaniu języków ludziom. Już w 1968 roku wskazywał na to najwybitniejszy sumerolog Samuel Noah Kramer. W pomieszanie języków byli zamieszani bogowie Enlil oraz Enki. Po tysiącach lat autor biblijnej Księgi Rodzaju forsując monoteizm skompilował te wydarzenie tak, że bohaterem jest tam tylko jeden bóg Jahwe, a nie różni bogowie Sumeru.

  źródło: bibll (Copy) (Copy).jpg

 •  

  pokaż komentarz

  No kto by się spodziewał po pisarzach biblii, że przekręcili cudze teksty na swoją modłę. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 •  

  pokaż komentarz

  Już znalazłem. Dziękuję, zamykam temat.

  źródło: bi.im-g.pl

 •  

  pokaż komentarz

  Znowu świetne opracowanie i pannę źródła. Hejterzy mogą tylko głupio pisac na temat akcentowania