•  

  pokaż komentarz

  rząd zastosował zabieg, po który jego poprzednicy w poprzednich kadencjach także chętnie sięgali. Przesunął część wydatków poza budżet centralny, w tym przypadku do funduszy celowych

  Tytuł i opis sugeruje, jakoby był to nowy wynalazek zastosowany przez obecny rząd, a w rzeczywistości jest to praktyka stosowana od zawsze przez chyba wszystkie rządy (już 20 lat temu krytykowano za to rząd). Nadal jest naganna, ale nie nowa ani nie odbiegająca od standardów poprzednich budżetów.

 •  

  pokaż komentarz

  Przecież oni zawsze stosują magiczną księgowość by się wszystko na ich korzyść zgadzało.