•  

    pokaż komentarz

    dopiero po przeczytaniu zacząłem się zastanawiać jak wojnę odbiera kilkuletnie dziecko.

    pewnie cześć rzeczy jakie w dorosłych wywoływały strach na początku przynajmniej dla dzieci były atrakcją - np kolumny sprzętu wojskowego. w dłużej perspektywie i z rosnącą świadomością był to chyba coraz większy koszmar