•  

  pokaż komentarz

  Jest tot taka bzdura ze dobrze ze zostala juz zakopana.

 •  

  pokaż komentarz

  von Gersdorf und Schleswig und Holstein

 •  

  pokaż komentarz

  Dziękujemy wszystkim na służbie za zakopanie wiadomości niezgodnym ze specyfikacją zajęło mniej niż godzinę. Szczególne pozdrowienia dla ludzi na służbie @ moderacja, @boromeusz , @trox, @Kefirowa1 i innych. Dziękujemy w imieniu służby.

 •  

  pokaż komentarz

  TSUE wyraźnie określiła że SN ma podjąć decyzję o KRS. Teraz niezależna.pl tworzy druga rzeczywistość. Czy przypadkiem nie oni pisali o wybuchach w Smoleńsku?

  •  

   pokaż komentarz

   @arkus124235: Na jakiej podstawie traktatowej? Tutaj cytat z Traktatu Lizbońskiego i opinii profesora Prof. zw. dr hab. Jan Barcz – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w
   Kolegium Prawa WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Długoletni dyplomata, m. in. Ambasador RP
   w Wiedniu w latach 1995-1999.
   Praca z 2007 roku
   Sprecyzowanie podziału kompetencji
   ‰ potwierdzono zasadę przyznania: art. 2 (nowym art. 3) ust. 6 TUE, art. 3b (nowym art. 5) ust. 2 TUE i art. 3a (nowego art. 4) ust. 1 TUE;

   ‰ stwierdza się wyraźnie (w art. 3a /nowym art. 4/ ust. 1 TUE), że „kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich”;
   ‰ podkreślono (w art. 3a /nowym art. 4/ ust. 2 TUE), że Unia szanuje: (1) równość państw wobec traktatów, (2) ich tożsamość narodową (struktury polityczne, konstytucyjne, w tym samorządu regionalnego i lokalnego), (3) podstawowe funkcje państwa (zwłaszcza zapewnienia jego integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego), (4) wyraźnie zastrzeżono kwestę bezpieczeństwa narodowego do zakresu wyłącznej odpowiedzialności państw członkowskich;
   ‰ objaśniono (w deklaracji nr 24), że posiadanie przez Unię osobowości prawnej „w żaden sposób nie upoważnia Unii do ... działania wykraczającego poza kompetencje przyznane jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach”;
   ‰ w odniesieniu do kompetencji dzielonych wyjaśniono (w art. 2a /nowym art. 2/ ust. 2 TFUE), iż państwa członkowskie „wykonują swoją kompetencją w zakresie, w jakim Unia nie wykonała swojej kompetencji” oraz że w przypadku gdy Unia postanowi zaprzestać wykonywania swoich kompetencji, państwa członkowskie ponownie w odpowiednim zakresie kompetencje te wykonują;
   ‰ w odniesieniu do działań Unii wspierających, koordynujących i uzupełniających objaśnione zostaje (w art. 2a /nowy art. 2/ ust. 5 TFUE), że podejmująca takie działania Unia „nie zastępuje jednak ... kompetencji” państw członkowskich w tych dziedzinach;
   ‰ w dziedzinie WPZiB wprowadzono wyraźne zastrzeżenie, że WPZiB „podlega szczególnym zasadom i procedurom”, co wyrażają się w tym, że decyzje w tej dziedzinie podejmowane są zasadniczo jednomyślnie (chyba że Traktaty przewidują co innego), nie jest możliwe przyjmowanie w dziedzinie „aktów prawodawczych”, Wysoki Przedstawiciel, Parlament i Komisja Europejska mogą działać jedynie w ramach „określonych” traktatami, sądy unijne mają bardzo ograniczoną kompetencję (patrz dalej); dalsze zastrzeżenia (deklaracje 13 i 14) dotyczą zagwarantowania państwom członkowskim swobody „w zakresie kształtowania i prowadzenia własnej polityki zagranicznej, krajowej służby dyplomatycznej, stosunków z państwami trzecimi oraz uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych, w tym na członkostwo Państwa Członkowskiego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ”;

   Źródło: http://www.zientarski.pl/pliki/artykuly/artykul_53_1301450133_zalacznik_sciezka.pdf

   Jakieś zmiany??? Nowy Traktat?

  •  

   pokaż komentarz

   TSUE wyraźnie określiła że SN ma podjąć decyzję o KRS

   @arkus124235: weź POwski głupku nie rób z siebie większego idioty niż jesteś. TSUE nie jest żadnym organem nadrzędnym w RP. Polecam orzeczenia TK dot. nadrzędność prawa w Polsce za sędziego Safrana. Który obecnie siedzi właśnie w TSUE.

  •  

   pokaż komentarz

   @arkus124235: to te same TSUE, które Hiszpania olała, idąc śladem Niemców i oznajmiając, że prawo hiszpańskie jest nadrzędne a TSUE nie ma żadnych podstaw traktatowych, żeby cokolwiek nakazywać unijnym państwom?

  •  

   pokaż komentarz

   @szopa123 chciałbym dzbanie pisowski zobaczyć tajne listy poparcia do KRS. Bez nich KRS to towarzystwo które nic nielegwlnie wybiera sędziów. Ale nie Ziobro wie lepiej

  •  

   pokaż komentarz

   odkreślono (w art. 3a /nowym art. 4/ ust. 2 TUE), że Unia szanuje: (1) równość państw wobec traktatów, (2) ich tożsamość narodową (struktury polityczne, konstytucyjne, w tym samorządu regionalnego i lokalnego), (3) podstawowe funkcje państwa (zwłaszcza zapewnienia jego integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego), (4) wyraźnie zastrzeżono kwestę bezpieczeństwa narodowego do zakresu wyłącznej odpowiedzialności państw członkowskich;

   @Polinik: Jak powyżej, ma do tego pełne prawo tak jak Polska ichniejsze zalecenia dotyczące KRS.

 •  

  pokaż komentarz

  Ile czasu zajmie neuropie i moderacji zakopanie tego wykopu? Czas start o 22:30. Zobaczymy trolling ratuszowy w akcji i lu jest na służbie???