Widowisko w TVP z okazji wczorajszej rocznicy i... wiadomości SMS na pasku!

Widowisko w TVP z okazji wczorajszej rocznicy i... wiadomości SMS na pasku!

Czyżby nikt nie kontrolował treści, jakie zostaną wyświetlone na ekranie przed milionami widzów? Czy do śmieszków przyjdą teraz smutni panowie? ( ͡° ʖ̯ ͡°)