•  

  pokaż komentarz

  UCHWAŁA

  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia dnia 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

  Od ponad 1000 lat Polacy i Węgrzy żyją w tej samej części Europy tworząc trwałe więzy łączące oba narody na wielu płaszczyznach: politycznej, społecznej, kulturalnej i ekonomicznej. Wielokrotnie wspólnie odpieraliśmy zagrożenia płynące i ze wschodu i z zachodu.
  W drugiej połowie XVI w. na tronie polskim zasiadł Węgier Stefan Batory, za którego panowania Polska przeżywała jeden z najświetniejszych okresów w swojej historii. W XIX w. polski gen. Józef Bem wsławił się sukcesami w walce o wolność Węgier i został naczelnym wodzem armii węgierskiej. W roku 1956 Polacy udzielili spontanicznego poparcia uczestnikom i ofiarom powstania budapeszteńskiego.
  Wspólne losy, wspólni bohaterowie, wspólni wrogowie i przyjaciele, wszystko to sprawiło, że między narodami polskim i węgierskim zrodziła się i utrwaliła autentyczna sympatia i głęboka przyjaźń. Uwieńczeniem tego procesu jest członkostwo obydwu krajów i ich aktywne partnerstwo w Unii Europejskiej oraz w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddając hołd pamięci pokoleniom Polaków i Węgrów, którzy przez wieki tworzyli więzy tej bezprzykładnej przyjaźni ustanawia dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
  Analogiczna uchwała o ustanowieniu dnia 23 marca Dniem Przyjaźni Węgiersko-Polskiej została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Węgierskiej.

  1.One of Hungary's greatest kings was raised in Poland and his mother was Polish. 1048-1095 Holy László (László in Hungarian means Władysław)
  2.Grunwald/Tannenberg 1410: The Holy Roman Emperor Sigismund of Luxemburg wanted to aid the Teutonic Knights against the Polish and Lithuanians with a formidable army.Howewer the Hungarian nobles sabotaged the plan and denied to raise arms against them.
  3.The battle of Mohacs 1526:(As important to Hungarians as Grünwald to Poles) Zygmunt Stary (Sigismund the Old), the king of Poland refused to aid Hungary against the Turks (they had a peace treaty for 3 years then), 4000 Poles disobeyed the order and rided toward Hungary. (Unfortunately it was late.)
  4.Báthory István (Stefan) 1575-1586, a famous reformer king in Poland.
  5.Józef Zachariasz Bem, a Pole (Bem József in Hungarian) was the best general of the revolution in 1848 against the Habsburgs (Austrians).
  6.The WW II: Hungarian soldiers refused to fight against the Polish people.
  7.1956.
  8.Husaria (Polish) / Huszár (Hungarian)
  9.Sabre (Szablya/Szabla)
  10.And the special type of old moustaches. (Used both by Polish and Hungarian nobles. And don't forget the cloths too.)
  And this is just some from the many...

  •  

   pokaż komentarz

   Geneza
   24 marca 2006 roku podczas odsłonięcia Pomnika Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Győr - János Kollár prezes Polsko-Węgierskiego Towarzystwa Historycznego . im.Józefa Piłsudskiego odczytał i wręczył Prezydentom Polski: Lechowi Kaczyńskiemu oraz Węgier Laszlo Sólyom Deklarację:

   GYŐRI DEKLARACJA
   Győr, dnia 24 marca 2006 r.

   Tysiącletnia historia i przyjaźń narodu polskiego i węgierskiego jest unikalna w Europie. Nasze narody jak dwa żywe „pomniki” są przykładem bohaterstwa i umiłowania wolności.
   Nową epokę XXI wieku zapoczątkowało członkostwo Polski i Węgier w Unii Europejskiej. Zarówno przeszłość, jak i przyszłość nakłada na nas - Polaków i Węgrów - obowiązek, byśmy naszą wspólną historię i przyjaźń napisaną przez najlepszych synów obu narodów zachowali, pielęgnowali i przekazali następnym pokoleniom.Dla realizacji tych celów podejmujemy wspólną inicjatywę by:
   - zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech jeden dzień w roku, 24 marca został oficjalnie uznany jako DZIEŃ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ i by był corocznie obchodzony;

   Niech nasza wspólna przeszłość historyczna, przyjaźń i wiara będzie siłą kierującą nas ku wspólnej przyszłości!
   János Kollár
   Przewodniczący
   Historycznego Stowarzyszeniaim. Piłsudskiego

   Prezydenci obu krajów na miejscu słownie poparli tę inicjatywę

   Realizując postanowienia tej Deklaracji Towarzystwo im.Piłsuidskiego wystąpiło oficjalnie do Parlamentu Węgierskiego o uznanie 24 marca za Dzień Przyjaźni Polsko Węgierskiej.
   Inicjatywa ta została opracowana przez Komisję Interpalramentarną i zgłoszona w dniu 15 stycznia b.r. jako wniosek uchwały sejmowej przez Klub Parlamentarny d/s kontaktów polsko-węgierskich .

   Z prośbą o odpowiednią uchwałę Polskiego Ciała Ustawodawczego Polsko-Węgierskie Towarzystwo im. Piłsudskiego zwróciło się do obu Izb Parlamentu Polskiego w październiku 2006 roku w Budapeszcie - na spokaniu Polonii z Marszałkiem Senatu oraz Sejmu oraz w lutym 2007 roku do Przewodniczącej Polsko—Węgierskiej Grupy Parlamentarnej o wystąpienie z wnioskiem odpowiedniej Uchwały – będącej odpowiednikiem przygotowywanej uchwały węgierskiej.

 •  

  pokaż komentarz

  Dobra. To teraz znajdzicie jakąś węgierską wersję wykopu to się pójdziemy przywitać.