W Berlinie,w żydowskiej uczelni,rozmawiano o niemieckich zbrodniach na Polakach

W Berlinie,w żydowskiej uczelni,rozmawiano o niemieckich zbrodniach na Polakach

Celem listopadowego sympozjum „Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej” było dotarcie do niemieckich i żydowskich środowisk opiniotwórczych z przekazem nt. polskiej perspektywy historycznej, a także prawnej, w związku z niemieckimi zbrodniami popełnionymi podczas II wojny...