Sir Hamilton. Lewis otrzyma tytuł szlachecki.

Sir Hamilton. Lewis otrzyma tytuł szlachecki.

Opis jak opis, jaki jest każdy widzi.