Klaudiusz - niepełnosprawny cesarz rzymski

Klaudiusz - niepełnosprawny cesarz rzymski

Dziś przypada rocznica objęcia władzy w Cesarstwie przez Klaudiusza. Warto sobie przypomnieć historię jego postaci. Niepełnosprawny cesarz uważany był za władcę wykształconego, dbającego o lud i obyczaje; a z drugiej strony za człowieka podejrzliwego, poddającego się wpływom osób drugich.