Dominik Bos odpowiada na odpowiedź TVPis

Odpowiedź na odcinek Motel Polska