(nie)Bezpieczeństwo Spisu Powszechnego

(nie)Bezpieczeństwo Spisu Powszechnego

Dziś rozpoczął się spis powszechny. Wedle prawa spis jest obowiązkowy. Niektóre pytania - trzeba to nazwać wprost - naruszają Twoją prywatność, rozumianą tak, jak prywatność powinna być rozumiana w 2021 roku. Jak się spisać z zachowaniem prywatności i czy przekazane dane, będą bezpieczne?