Duszenie od tyłu za jedzenie hot-doga bez maseczki.

Duszenie przechodnia przez Straż Miejską za jedzenie hot - doga bez maseczki. Zajście nagrały kamery przemysłowe i jeden ze świadków zdarzenia.