Proszę natychmiast wykonać rozkaz Pana Prezydenta...

Proszę natychmiast wykonać rozkaz Pana Prezydenta...

...i wykonać lot do Tbilisi.