Przed tegorocznymi wyborami popiera ich co dziesiąty Niemiec. Chcą wyjścia...

Przed tegorocznymi wyborami popiera ich co dziesiąty Niemiec. Chcą wyjścia...

Populistyczno-prawicowa Alternatywa dla Niemiec w trakcie weekendowego zjazdu partii uzgodniła treść manifestu przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Dosłownie jak polska przedwyborcza mobilizacja.