Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia po przechorowaniu COVID-19

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia po przechorowaniu COVID-19

Ubezpieczyciele nie wypłacają świadczeń za ciężki przebieg COVID-19, bo choroba nie figuruje w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) jako tzw. ciężkie zachorowanie / Co na to Cimoszewicz?