Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich jest wrogiem połowy społeczeństwa

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich jest wrogiem połowy społeczeństwa

@InTech polsatnews.pl #polska #polityka #bekazpisu

- Wyrok "pseudotrybunału konstytucyjnego" jednoznacznie pokazuje, że PiS chce pozbawić obywateli i obywatelki tego niezależnego urzędu. Nie może być tak, że urząd Rzecznika Praw Obywatelskich miałaby piastować osoba, która jest jawnym przeciwnikiem połowy społeczeństwa.