Joe Biden smuggling illegals by night.

Zgodnie z rozporządzeniem "Catch & Release" Bidena, południowa granica USA stała się otwarta dla tysięcy nielegalnych imigrantów. Odprawy imigrantów są zabezpieczane przez policję po czym mogą oni udać się w dowolne miejsce kraju.