Tak budowano (sypano) kopiec Piłsudskiego w Krakowie w 1936 roku

Budowa kopca Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu w 1936 roku. Widzimy całe rodziny, wraz z dziećmi, które w czynie społecznym budują (sypią) kopiec na cześć zmarłego rok wcześniej Józefa Piłsudskiego. Budowę kopca, wg projektu Franciszka Mączyńskiego, rozpoczęto w 1934 a ukończono w 1937...