Służby sprawdzają obywateli bez ich wiedzy.

Służby sprawdzają obywateli bez ich wiedzy.

@PIAN--A_A--KTYWNA biznes.interia.pl #polska #prawo #policja

Wprowadzenie możliwości dowiedzenia się, kto wnioskował o udostępnienie naszych danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz Rejestru PESEL, rząd tłumaczy realizacją RODO.