LPG. Zakaz wjazdu pojazdów z LPG. Zgodnie z prawem czy nie?

LPG. Zakaz wjazdu pojazdów z LPG. Zgodnie z prawem czy nie?

Na wjazdach do wielu podziemnych garaży możemy zobaczyć znak zakazu wjazdu aut wyposażonych w instalację gazową LPG.

 •  

  pokaż komentarz

  Znowu słyszymy o dyskryminacji ludzi LPG+ w Polsce, cholerny ciemnogród ( ͡° ʖ̯ ͡°)

  źródło: pbs.twimg.com

 •  

  pokaż komentarz

  Praktycznie wszystkie nowe budynki z takimi garażami powinny mieć albo wentylację naturalną (studzienki)

  Gaz LPG jest cięższy od powietrza i będzie zalegać w zagłębieniach, np w studzienkach, bez mechanicznej wentylacji nie da się go usunąć i to jest najważniejsze. Warto aby ktoś kto pisze artykuł, miał jakąkolwiek podstawową wiedzą z tego zakresu.

  Wprowadzona w 2009 r. nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w § 108 ust. 1 pkt 4 mówi o tym, że w garażu zamkniętym należy stosować wentylację: mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan, w garażach, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu.

 •  

  pokaż komentarz

  nie ma takiego znaku, więc on po prostu nie obowiązuje. Innymi słowy taki znak to co najwyżej sugestia, a nie zakaz.

 •  

  pokaż komentarz

  Wiadomo, lepiej postawić durny znak, niż za coś odpowiadać. To takie amerykańskie!