Dlaczego polski biznes i nauka nie promują skutecznie polskich marek?

Dlaczego polski biznes i nauka nie promują skutecznie polskich marek?

Trzydzieści lat trwają już dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek w sojuszu państwa z przedsiębiorcami. Druga – skutecznego połączenia potencjału nauki i biznesu, by tworzyć rozwiązania innowacyjne na światową skalę.