Winda Einsteina

Bariera i kule przyspieszają w tym samym tempie.