Sen krótszy niż 6 godzin w wieku 50+ podnosi ryzyko demencji starczej o 30%

Sen krótszy niż 6 godzin w wieku 50+ podnosi ryzyko demencji starczej o 30%

Wynika z obserwacji 8000 osób na przestrzeni 25 lat.