Sędziego Tulei nie doprowadzą siłą na przesłuchanie. Jest wyrok

Po dwóch dniach