O przywrócenie honoru: 20 generałów wzywa Macrona do obrony patriotyzmu

O przywrócenie honoru: 20 generałów wzywa Macrona do obrony patriotyzmu

@kniaz_jarema valeursactuelles.com # #4konserwy #europa #swiat #francja #wojsko #polityka

Jako śmiertelne zagrożenia dla Francji wymieniają - krytyczną teorię rasy, islamizm i podkopywanie autorytetu policji. List zapewnia, że "jeśli nic nie zostanie zrobione", Francja pogrąży się w wojnie domowej, a wojsko będzie zmuszone wkroczyć "w celu ochrony naszych wartości cywilizacyjnych".