Sąd uchylił decyzję KRRiT ws. terminu przedłużenia koncesji dla ATM Rozrywka

Sąd uchylił decyzję KRRiT ws. terminu przedłużenia koncesji dla ATM Rozrywka

Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do skargi ATM Grupy, której KRRiT jesienią ub.r. odmówiła przywrócenia terminu na złożenie wniosku o przedłużenie koncesji naziemnej dla ATM Rozrywki. Kanał musiał zniknąć z DVB-T pod koniec lutego a karę za niekompetencję urzędników zapłacimy wszyscy...