Ordo Luris otrzyma ponad 500 tysięcy złotych dotacji!

Ordo Luris otrzyma ponad 500 tysięcy złotych dotacji!

Te pieniądze powinny być przekazywane podmiotom uważanym za najważniejsze i mające najcenniejszy dorobek w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz w inicjatywach społecznych. Z kapitału żelaznego nie trzeba się rozliczać.