Małe mieszkanko w byłej latarence morskiej.

@Ksebki youtube.com #architektura

Nowe życie infrastruktury portowej.