Co się stanie jeśli nie pozwolimy rozszerzać się zamarzającej wodzie?

@xanio youtube.com #nauka

Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość. Co się stanie, jeśli jej tego nie umożliwimy? Koleś zamyka wodę w grubym stalowym pojemniku i schładza ją ciekłym azotem.