Redystylacja Jägermeistera

Re-destylacja jest mało istotna. Znany w niektórych kręgach tester elektroniki i opowiadacz DIY pokazał twarz. Wreszcie zobaczycie jak wygląda właściciel głosu z kanału "bigclivedotcom"