Niemiecki wodór i katastrofa wszechczasów. Tak wybuchł Hindenburg [1937]

Katastrofa Hindenburga wyznaczała pewien etap w historii, kładąc kres pasażerskim lotom sterowców na wodór. Po tym wydarzeniu pojawiły się hipotezy dotyczące wad konstrukcyjnych sterowca, ale także teorie spiskowe – spekulowano m.in., czy nie doszło tutaj do sabotażu ze strony syjonistów.