Grzegorz Braun: zrzekliśmy się suwerenności za fikcyjną wizję ozłocenia Polaków.

Grzegorz Braun: zrzekliśmy się suwerenności za fikcyjną wizję ozłocenia Polaków.

„Suwerenność podatkowa, finansowa, to jedna z dwóch prerogatyw, bez których państwowość przestaje istnieć. Staje się iluzoryczna. Skoro decydujemy się na to, aby na naszym terytorium jakiś inny władca pobierał podatek, no to już jest równia pochyła na którą Polska już nie raz wstępowała..."