Misiek zeznawał przed sądem. Pogrążył swoimi zeznaniami byłych kolegów.

Misiek zeznawał przed sądem. Pogrążył swoimi zeznaniami byłych kolegów.

Solidarność jest tylko dla szaraczków czy to w polityce czy na ulicy.