Znalezisko oznaczone przez autora jako informacja nieprawdziwa.

Wielu zakopujących uznało, że treść znaleziska to informacja nieprawdziwa

Czy można czcić Buddę będąc katolikiem?

Czy można czcić Buddę będąc katolikiem?

Jeszcze jak! TL:DR katolicy i prawosławni uwierzyli w schrystianizowane legendy oparte na opowieściach buddyjskich, a postacie w nich występujące uznali za rzeczywiste i otoczyli kultem. Do dzisiaj Jozafat (czyli Budda) znajduje się na liście katolickich świętych.