Marmoryzowane papiery introligatorskie w zbiorach Biblioteki Narodowej

Marmoryzowane papiery introligatorskie w zbiorach Biblioteki Narodowej

Technika marmoryzacji ma charakter monotypii: dwa arkusze nigdy nie będą identyczne mimo możliwości uzyskania wysokiego poziomu powtarzalności wzoru. Sztuka zdobienia papieru tą metodą przybyła do Europy z Turcji i Persji, gdzie w XVI wieku była praktykowana w systemie mistrz–uczeń...