Wideo z aresztowanie pastora Artura Pawłowskiego.

Materiał nieedytowany i bez komentarzy. 8.05.2021r., Kanada Artur Pawlowski and Dawid Pawlowski arrested on the way back from church service!!! Better angle of the nazi style arrest of Artur and Dawid...