Czy byli Żydzi sprzedający Żydów ?

@DOGEMOON youtube.com #polityka #polska #bekazlewactwa #heheszki

mądrzejsze jest nie wspominać o tym