Czy potomkowie chłopów nadal jęczą pod butem szlachecko-inteligenckich panów?

Czy potomkowie chłopów nadal jęczą pod butem szlachecko-inteligenckich panów?

Nie wiem, czy pisarz Szczepan Twardoch życzy nam historycznych czystek. Wiem, że może do takich odruchów zachęcić. Ja zaś uważam dawną Polskę za własne państwo, choć widzę jego społeczną jednostronność - uważa Piotr Zaremba.