Konopie indyjskie hamują replikację SARS-CoV-2 w ludzkich komórkach płucach.

@SkoreK89 news-medical.net #covid19 #marihuana #zdrowie #cbd #nauka

Naukowcy w Stanach Zjednoczonych przeprowadzili badanie wykazujące, że związek z rośliny konopi indyjskich hamował infekcję koronawirusem z ciężkim ostrym zespołem oddechowym w ludzkich komórkach płuc.