Rybacy słyszą trzęsienie ziemi na morzu

Czy słyszałeś lub czujesz trzęsienie ziemi z łodzi? Dobrze, proszę!