Film WEB Łączenie nićmi

@starnak youtube.com #animacja #nici #art #sztuka #grafika

Kiedy wykonujesz różne kształty specjalną przewodzącą nicią Smart-X na scenie filcowej tkaniny, prąd przepływa przez przewodzącą nić i włącza się światło, a miasto i ludzie z unikalnym mechanizmem.