Emitel wdroży system zdalnego odczytu wodomierzy we Wrocławiu.

Emitel wdroży system zdalnego odczytu wodomierzy we Wrocławiu.

Szkoda, że tylko we Wrocławiu...