Wojskowy zamach stanu. Dlaczego Piłsudski obalił legalny rząd?

Wojskowy zamach stanu. Dlaczego Piłsudski obalił legalny rząd?

Przewrót majowy był wojskowym zamachem stanu dokonanym w Polsce przez Józefa Piłsudskiego w dniach 12-14 maja 1926 r. Pucz obalił demokratycznie wybrany rząd i prezydenta. W wyniku krwawych walk zginęło 215 żołnierzy i 164 cywilów. Zamach majowy rozpoczął w Polsce okres autorytarnych rządów sanacji.