Adam Haertle "To tylko metadane"

Ciekawa prezentacja o metadanych . Polecam więcej pralezentacji tego Pana.