Kiedy twoja była cię zdradzała, ale wiesz że z twojej winy i chciesz

ją za to przeprosić w kreatywny sposób. R2D2 w akcji