Ksiądz wyciął ponad 100-letnie drzewo
Czy to przez zamontowaną fotowoltaikę?

Ksiądz wyciął ponad 100-letnie drzewo Czy to przez zamontowaną fotowoltaikę?

Był niemym świadkiem rozwoju wsi. Jej postępu cywilizacyjnego. Spoglądał na narodziny, śluby i pogrzeby. Wrósł w krajobraz wsi, był częścią Lipek,stanowił historię.Wojny, dyktatury, klęski żywiołowe. Ale nie przeżył teraźniejszości został ścięty, bo księdzu przeszkadzały spadające liście i żołędzie