Spory zamiecione pod dywan nie wygasają - Izrael i Palestyna

Spory zamiecione pod dywan nie wygasają - Izrael i Palestyna

Izraelczycy i Palestyńczycy znowu ze sobą walczą. Tylko pozornie jest to kolejna odsłona jednego konfliktu. Kryją się za nią wydarzenia z początków państwa żydowskiego, dekady zaniedbań oraz polityczne machinacje. Poszczególne elementy stanowią oddzielne rozdziały tej burzliwej opowieści.