Ruch wreszcie na plusie. Mniej z prasy, więcej z usług...

Ruch wreszcie na plusie. Mniej z prasy, więcej z usług...

W ub.r. grupa kapitałowa Ruch przejęta przez Orlen zanotowała spadek przychodów o 11,9 proc. do 611,88 mln zł, a jej wynik netto poszedł w górę z 56,84 mln zł straty do 18,1 mln zł zysku.