Zdjęcia początków Wszechświata. Polski udział w niezwykłej publikacji

Zdjęcia początków Wszechświata. Polski udział w niezwykłej publikacji

Międzynarodowy zespół naukowy, w którego składzie znaleźli się astronomowie z polskich ośrodków badawczych, opublikował najdokładniejszą jak dotąd mapę wycinka młodego Wszechświata. Wykorzystano w tym celu sieć odbiorników radiowych o nazwie LOFAR. Ta „starożytna” mapa jest tak głęboka,...